Showing 1–12 of 21 results

1 Leg Wire Rope Sling

ชุดลวดสลิง 1 ขา

 • ชุดลวดสลิง 1 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น ห่วง  Master Link
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2 Legs Wire Rope Sling

ชุดลวดสลิง 2 ขา

 • ชุดลวดสลิง 2 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3 Legs Wire Rope Sling

ชุดลวดสลิง 3 ขา

 • ชุดลวดสลิง 3 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

4 Legs Wire Rope Sling

ชุดลวดสลิง 4 ขา

 • ชุดลวดสลิง 4 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

Non-Ratation Wire Rope 18×7+FC 17×7+FC

ลวดสลิง 18×7 และ 19×7 เป็นลวดสลิง Non Rotating เหมาะกับการใช้งานที่มีระยะยกในแนวดิ่งสูงและปลายปล่อยอิสระ ซึ่งลวดสลิงชนิดนี้ จะช่วยลดการคลายของเกลียวลวดสลิงได้ จึงเหมาะกับการติดตั้งใน Tower Crane หรือว่างานทั่วไปที่มีระยะยกสูง

Stainless Steel Wire Rope 7 x 19

ลวดสลิงสแตนเลส สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายประเภท อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเค็ม หรือ ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีสภาพเป็นกรดได้เช่นกัน ซึ่งลวดสลิงสแตนเลสจะแบ่งเป็น 2 เกรดคือ

 • AISI304 (สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า แต่จะทนการกัดกร่อนได้ต่ำกว่า)
 • AISI316 (สามารถทนการกัดกร่อนได้มากกว่า เนื่องจากมีปริมาณ Nickle และ Molybdenum ในปริมาณที่มากกว่า)

Stainless Steel Wire Rope 7 x 7

ลวดสลิงสแตนเลส สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายประเภท อย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเค็ม หรือ ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีสภาพเป็นกรดได้เช่นกัน ซึ่งลวดสลิงสแตนเลสจะแบ่งเป็น 2 เกรดคือ

 • AISI304 (สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า แต่จะทนการกัดกร่อนได้ต่ำกว่า)
 • AISI316 (สามารถทนการกัดกร่อนได้มากกว่า เนื่องจากมีปริมาณ Nickle และ Molybdenum ในปริมาณที่มากกว่า)

Wire Rope 18×7 19×7

ลวดสลิงเกลียว 18×7 และ 19×7 เป็นลวดสลิง Non-Rotating เหมาะกับงาน Tower Crane หรือใช้กับงานที่มีการยกแนวดิ่งในระยะที่สูงมาก

Wire Rope 6×12+7 FC

ลวดสลิง 6×12 + 7 FC (ลวกสลิงใส้เชือก)

 • งานยกลากทั่วไป

Wire Rope 6×19+FC

ลวดสลิง 6×19 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป อย่างเช่นงานยก งานลาก รวมไปถึงยังเป็นโครงสร้างที่ใช้ในรอกสลิงไฟฟ้า หลากหลายยี่ห้อ

Wire Rope 6×19+IWRC

ลวดสลิง 6×19 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป อย่างเช่นงานยก งานลาก รวมไปถึงยังเป็นโครงสร้างที่ใช้ในรอกสลิงไฟฟ้า หลากหลายยี่ห้อ

Wire Rope 6x29Fi+FC

ลวดสลิง 6x29FI + FC เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

 • งานยกทั่วไป
 • รอก
 • บ่อน้ำมัน