Knowledge

ลวดสลิง

จากรูป โดยทั่วไปลวดสลิงจะประกอบไปด้วย เกลียวลวด และพันรอบแกนกลาง ลวดสลิงที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดจะมี 6 หรือ 8 เกลียว แต่ยังมีมีโครงสร้างพิเศษอีกมากมายแตกต่างกันตามการใช้งาน โดยในแต่ละเกลียวของลวดสลลิงยังประกอบไปด้วยลวดเส้นเล็กๆ แกนกลางของลวดสลิงยังแบ่งออกเป็น สองประเภทหลักๆ 1.FC ใส้เชือก 2. IWRC ใส้เหล็ก

ลวดเหล็ก

ลวดเหล็กนั้นถูกใช้ในการการผลิตลวดสลิง โดยอายุการใช้งานของลวดสลิงนั้นจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือ สึกหลอ และ ความเสื่อมของลวด ซึ่งการขึ้นสนิมไม่ได้มีผลกับอายุของสลิง และการเกิดสนิมสามารถป้องกันได้โดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นเคลื่อลวดสลิงไว้ไม่ให้สัมพัสกับอาการ

ลวดดึงชุบกัลวาไนซ์

ลวดนั้นจะถูกเตรียมโดยมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการและนำไปชุบสังกะสี จากนั้นลวดจะถูกดึงผ่านรูเพื่อให้ลวดนั้นมีขนาดตามที่ต้องการและยังเป็นการทำให้ลวดกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกลังจากการชุปสังกะสี ซึ่งความเร็วและขนาดของรูนั้นก็ส่งผมกับความแข็งแรงของลวดสลิง
ลวดสลิงนั้นถูกผลิดขึ้นจากลวดหลากหลายเกรด ซึ่งจะแบ่งตาม  จามความแข็งแรงของลวดที่นำมาใช้ผลิต เกรดของลวดสลิงจะมีดังต่อไปนี

ISO

Metric American

1470 N/mm2

150 kgf/ mm2

Traction Steel

1570 N/mm2

160 kgf/ mm2

Plow Steel

1770 N/mm2

180 kgf/ mm2

Improved Plow Steel

1960 N/mm2 200 kgf/ mm2

Extra Improved Plow Steel

ในลวดสลิงจะประกอบไปด้วยเกลียวของสลิง 2 ชั้น หรือมากกว่า โดยแต่ละโครงสร้างของลวดสลิงนั้นส่งผลต่อ ความทนทาน ดั้งนั้นการเลือกเกลียวของ ลวดสลิง นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของลวดสลิง โดยทั่วไปแล้วนั้น ลวดสลิงที่มีจำนวนของเส้นลวดมากและมีขนาดลวดเล็ก จะมีความทนทานต่อการเสียดสีน้อยกว่า ลวดสลิงที่มีขนาดเส้นลวดใหญ่แล้วจำนวนลวดน้อย ในทางกลับกัน ในลวดสลิงขนาดเดียวกัน ถ้าจำนวนเส้นลวดน้อยและขนาดใหญ่จะมีความทนต่อความล้า น้อยกว่าลวดสลิงที่มีจำนวนลวดมากและขนาดเล็ก ด้วยเหตูนี้ลวดสลิงจิงมีการผสมผสานระหว่างลวดขนาดเล็กและลวดขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีคุณลักษณะแตกต่างออกไปตามการใช้งาน และสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ประเภท
  • Single Layer เป็นชนิดโครงสร้างที่เรียบง่ายที่สุด โดยมีลวดที่พันอยู่รอกแกนกลางเพียงชั้นเดียว โดยลวดแต่ละเส้นมีขนาดเท่ากัน
  • Seale โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น โดยมีชั้นเกลียว 2 ชั้น โดยด้านในจะเป็นเส้นลวดขนาดเล็ก และชั้นนอกจะเป็นลวดขนาดใหญ่
  • Filler wire โครงสร้างนี้จะเป็น โครงสร้างสองชั้นโดยที่ ลวดชั้นแรกและชั้นที่สองมีขนาดเท่ากัน แต่จะมีลวดขนาดเล็ก เข้ามาแทรกอยู่ระหว่างลวดชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง
  • Warrington โครงสร้างนี้ จะเป็นโครงสร้างสองชั้นเช่นกันแต่ ในชั้นที่สองจะมีการใช้ลวดสองขนาดที่แตกต่างกัน
  • Combined Patterns เป็นการรวม กันของลักษณะโครงสร้างแต่ละแบบเพื่อสร้างโครงสร้างของลวดให้เหมาะกับการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น 2 ชั้นแรกของลวดจะใช้เป็นโครงสร้าง Seale และชั้นที่ 3 เป็นโครงสร้างแบบ Warrington และชั้นสุดท้ายเป็น Seale อีกทีเพื่อเพิ่มการทนต่อการเสียสี
เกลียวของลวดสลิงจะแบบออกเป็น 2 แบบหลักๆ คือ
  1. เกลียวธรรมดา ซึ่งเกลียวธรรมดาจะแบ่งออกเป็นเกลียวซ้าย และ เกลียวขวา ในแต่ละเกลียวเล็กจะตีเกลียวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเกลียวหลัก
  2. เกลียว Lang ซึ่งก็จะเป็น เกลียวซ้ายและขวาอีกเช่นกัน ในแต่ละเกลียวเล็กจะตีเกลียวไปในทิศทางเดียวกับเกลียวหลัก
การเลือกใช้เกลียวซ้ายและเกลียวขวานั้นก็จะขึ้นอยู่การเข้า Drum ของลวดสลิง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและแหล่งผลิต โดยที่ เกลียว Lang นั้นจะใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก ลวดสลิงเกลียว lang นั้นไม่มีความเสถียร และ สามารถเกิดปัญหาลวดสลิงคลายตัวได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ลวดสลิง เกลียว Lang นั้นทำให้ Drum นั้นสึกน้อยกว่าและจะเกิดความล้าในลวดสลิงที่น้อยกว่าลวดสลิงเกลียวปกติ
การวัดขนาดลวดสลิงที่ถูกต้อง ต้องใช้ Veneer Caliper ในการวัด และจะวัดในส่วนทีใหญ่ที่สุดของลวดสลิง ดังรูป

โซ่

จากรูป โดยทั่วไปลวดสลิงจะประกอบไปด้วย เกรียวลวด และพันรอบแกนกลาง ลวดสลิงที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดจะมี 6 หรือ 8 เกรียว แต่ยังมีมีโครงสร้างพิเศษอีกมากมายแตกต่างกันตามการใช้งาน โดยในแต่ละเกรียวของลวดสลลิงยังประกอบไปด้วยลวดเส้นเล็กๆ แกนกลางของลวดสลิงยังแบ่งออกเป็น สองประเภทหลักๆ 1.FC ใส้เชือก 2. IWRC ใส้เหล็ก

ลวดเหล็ก

ลวดเหล็กนั้นถูกใช้ในการการผลิตลวดสลิง โดยอายุการใช้งานของลวดสลิงนั้นจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือ สึกหลอ และ ความเสื่อมของลวด ซึ่งการขึ้นสนิมไม่ได้มีผลกับอายุของสลิง และการเกิดสนิมสามารถป้องกันได้โดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นเคลื่อลวดสลิงไว้ไม่ให้สัมพัสกับอาการ

ลวดดึงชุบกัลวาไนซ์

ลวดนั้นจะถูกเตรียมโดยมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการและนำไปชุบสังกะสี จากนั้นลวดจะถูกดึงผ่านรูเพื่อให้ลวดนั้นมีขนาดตามที่ต้องการและยังเป็นการทำให้ลวดกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกลังจากการชุปสังกะสี ซึ่งความเร็วและขนาดของรูนั้นก็ส่งผมกับความแข็งแรงของลวดสลิง

รอกไฟฟ้า

จากรูป โดยทั่วไปลวดสลิงจะประกอบไปด้วย เกรียวลวด และพันรอบแกนกลาง ลวดสลิงที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดจะมี 6 หรือ 8 เกรียว แต่ยังมีมีโครงสร้างพิเศษอีกมากมายแตกต่างกันตามการใช้งาน โดยในแต่ละเกรียวของลวดสลลิงยังประกอบไปด้วยลวดเส้นเล็กๆ แกนกลางของลวดสลิงยังแบ่งออกเป็น สองประเภทหลักๆ 1.FC ใส้เชือก 2. IWRC ใส้เหล็ก

ลวดเหล็ก

ลวดเหล็กนั้นถูกใช้ในการการผลิตลวดสลิง โดยอายุการใช้งานของลวดสลิงนั้นจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือ สึกหลอ และ ความเสื่อมของลวด ซึ่งการขึ้นสนิมไม่ได้มีผลกับอายุของสลิง และการเกิดสนิมสามารถป้องกันได้โดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นเคลื่อลวดสลิงไว้ไม่ให้สัมพัสกับอาการ

ลวดดึงชุบกัลวาไนซ์

ลวดนั้นจะถูกเตรียมโดยมีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่ต้องการและนำไปชุบสังกะสี จากนั้นลวดจะถูกดึงผ่านรูเพื่อให้ลวดนั้นมีขนาดตามที่ต้องการและยังเป็นการทำให้ลวดกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกลังจากการชุปสังกะสี ซึ่งความเร็วและขนาดของรูนั้นก็ส่งผมกับความแข็งแรงของลวดสลิง