แสดง 8 รายการ

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง FAH-Series (2 ทิศทาง)

รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง รุ่น FAH นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 100%

 • Tough, heavy-duty motor.
  FA : 3-phase single speed type
  FB : 3-phase dual speed type
  SA : 1-phase single speed type

 • มาพร้อม สวิตช์ ตักการทำงานเมื่อยกสุดความยาว

 • ระบบเบรคไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง

 • โซ่ยกคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น

 • มอเตอร์มีความ แข็งแรง และทนทาน​

 • ระบบควบคุมแบบ 24 โวทต์ เพื่อความปลอดภัย​

 • น้ำหนักยก 250kg – 10ton

Download คู่มือการติดตั้งและใช้งาน และ Part Catalog

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง FAHM-Series (4 ทิศทาง)

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง รุ่น FAH นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 100%

 • Tough, heavy-duty motor.
  FA : 3-phase single speed type
  FB : 3-phase dual speed type
  SA : 1-phase single speed type

 • มาพร้อม สวิตช์ ตักการทำงานเมื่อยกสุดความยาว

 • ระบบเบรคไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง

 • โซ่ยกคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น

 • มอเตอร์มีความ แข็งแรง และทนทาน​

 • ระบบควบคุมแบบ 24 โวทต์ เพื่อความปลอดภัย​

 • น้ำหนักยก 250kg – 10ton

Download คู่มือการติดตั้งและใช้งาน และ Part Catalog

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง สำหรับงานหนัก DA Series (2 ทิศทาง)

 • รุ่นสำหรับงานหนัก

 • มาพร้อม สวิตช์ ตักการทำงานเมื่อยกสุดความยาว

 • ระบบเบรคไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง

 • โซ่ยกคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น

 • มอเตอร์มีความ แข็งแรง และทนทาน​

 • ระบบควบคุมแบบ 48 โวทต์ เพื่อความปลอดภัย​

 • น้ำหนักยก 250kg – 10ton

 • 100% MADE IN JAPAN

Download 1  คู่มือการใช้งาน

Download 2  Part catalog

 

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง สำหรับงานหนัก DAM Series (4 ทิศทาง)

รอกโซ่ไฟฟ้า ตราช้าง รุ่น DAM เป็นรอกไฟฟ้า แบบ Heavy Duty 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา)

 • รุ่นสำหรับงานหนัก

 • มาพร้อม สวิตช์ ตักการทำงานเมื่อยกสุดความยาว

 • ระบบเบรคไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง

 • โซ่ยกคุณภาพ จากประเทศญี่ปุ่น

 • มอเตอร์มีความ แข็งแรง และทนทาน​

 • ระบบควบคุมแบบ 48 โวทต์ เพื่อความปลอดภัย​

 • น้ำหนักยก 250kg – 10ton

 • 100% MADE IN JAPAN

Download 1  คู่มือการใช้งาน

Download 2  Part catalog

 

รอกโซ่ไฟฟ้า สำหรับงานหนัก แบบแขวน (FS)

 • รุ่นใช้งานหนัก

 • ตัวรอกเป็นระบบเบรคแบบ เบรคไฟฟ้า

 • ตัวรอกติดตั้งตัว ป้องกันการยกเกินน้ำหนัก เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • ระบบหล่อลื่นเป็น แบบอ่างน้ำมัน

 • โซ่ที่มีคุณภาพ จากญี่ปุ่น

 • น้ำหนักยก 1-5 ตัน

รอกโซ่ไฟฟ้า แบบมีหัววิ่ง (HT)

 • มาพร้อมกับตัววิ่งซ้าย-ขวา

 • ตัวรอกเป็นระบบเบรคแบบ เบรคไฟฟ้า

 • ตัวรอกติดตั้งตัว ป้องกันการยกเกินน้ำหนัก

 • ระบบหล่อลื่นเป็น แบบอ่างน้ำมัน

 • โซ่ที่มีคุณภาพ จากญี่ปุ่น

 • น้ำหนักยก 1-2 ตัน

รอกโซ่ไฟฟ้า แบบแขวน (HS)

 • ตัวรอกเป็นระบบเบรคแบบ เบรคไฟฟ้า

 • ตัวรอกติดตั้งตัว ป้องกันการยกเกินน้ำหนัก เพื่อยืดอายุการใช้งาน

 • ระบบหล่อลื่นเป็น แบบอ่างน้ำมัน

 • โซ่ที่มีคุณภาพ จากญี่ปุ่น

 • น้ำหนักยก 1-2 ตัน

รอกโซ่ไฟฟ้า Black Bear (YSH/TSL/YSS Series)

1. Motor Housing
 • Aluminum alloy casting, features rigid structure and light weight.
 • Motor framed with radiant cooling fins, permits 40% (dual speed 40/20%, YSF-series 15%) duty cycle
2. Motor Brake
 • “Electro-Magnetic Brake Controller” -a unique design in its field, R.O.C.Patent No.27417 features simultaneous braking upon release of P.B. even under full load.
3. Limit Switch
 • Fitted at both top and botton ends, shuts off power automatically to prevent load chain from running out.
4. Load Chain
 • Grade 80 case hardened alloy steel chain.
5. Hook
 • Hot forged high tensile steel, rigid and durable, 360°swivel, fitting with safety latch to assure safe lifting.
6. Hoist Bracket
 • Double high-tensile alloy steel plate bracket, features rugged and durable construction.
7. Mechanical Brake
 • Advanced design, assures secure braking even under overload. In conjunction with motor brake, features “DOUBLE BRAKE SYSTEM” for safety and durability in hoist operation.
8. Transformer
 • Power to pendant control reduced to 24V or 48V for safer operation.
9. Magnetic Contactor
 • High performance non-fuse circuit breakers allow frequent trouble cycling with free operation.
10.Phase Error Relay
 • A specially designed electric board prevents motor from running at it reverse phased.
11.Push Button Pendant
 • Offers light and durable switching controls.