แสดง 6 รายการ

ชุด ลวดสลิง 4 ขา

ชุดลวดสลิง 4 ขา

 • ชุดลวดสลิง 4 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

ชุดลวดสลิง 3 ขา

ชุดลวดสลิง 3 ขา

 • ชุดลวดสลิง 3 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ชุดลวดสลิง 2 ขา

ชุดลวดสลิง 2 ขา

 • ชุดลวดสลิง 2 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ชุดลวดสลิง 1 ขา

ชุดลวดสลิง 1 ขา

 • ชุดลวดสลิง 1 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
 • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
 • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
 • สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
 • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น ห่วง  Master Link
 • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ลวดสลิง พร้อมตุ้มล๊อคปลายสลิง

ลวดสลิง ทำตุ้มอลูมิเนียมล๊อคปลายสลิง

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน

ลวดสลิง อัดปลอกอลูมิเนียม

ลวดสลิงอัดปลอกอลูมิเนียม

 • มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 มม. – 50 มม.
 • มีความแข็งแรง
 • ปลอกอลูมิเนียมนำเข้าจาก Talurit ประเทศสวีเดน
 • เครื่องอัดปลอกอลูมอเนียมนำเข้าจากประเทศสวีเดน