แสดง 4 รายการ

Single Girder Over head Crane (เครนเหนือศรีษะ)

เครนรางเดี่ยวเหนือศรีษะ หรือ Single girder Overhead Crane เป็นเครนที่สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งาน ส่วนใหญ่ จะใช้ในร่ม เช่นในโรงงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1-5 ตัน
  • ความยาวของ Girder หรือ Span 5-30 เมตร

Double Girder Over head Crane (เครนเหนือศรีษะ)

เครนรางเดี่ยวเหนือศรีษะ หรือ Single girder Overhead Crane เป็นเครนที่สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งาน ส่วนใหญ่ จะใช้ในร่ม เช่นในโรงงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1-5 ตัน
  • ความยาวของ Girder หรือ Span 5-30 เมตร

Gantry Crane (เครนสนาม)

เครนรางเดี่ยวเหนือศรีษะ หรือ Single girder Overhead Crane เป็นเครนที่สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งาน ส่วนใหญ่ จะใช้ในร่ม เช่นในโรงงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1-5 ตัน
  • ความยาวของ Girder หรือ Span 5-30 เมตร

Jib Crane (เครนแบบเสาตั้ง)

เครนรางเดี่ยวเหนือศรีษะ หรือ Single girder Overhead Crane เป็นเครนที่สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งาน ส่วนใหญ่ จะใช้ในร่ม เช่นในโรงงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ

  • ความสามารถในการรับน้ำหนัก 1-5 ตัน
  • ความยาวของ Girder หรือ Span 5-30 เมตร