แสดง 1–12 จาก 16 รายการ

ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A327

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตะขอแบบห่วง พร้อมเซฟตี้แลช A320

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตะขอแบบสลัก พร้อมเซฟตี้แลช

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตะขอสับโซ่

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตัวปรับความยาวโซ่

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

คอนเนคติ้งลิ้งค์

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

มาสเตอร์ลิงค์ ชุด ใช้กับสลิง

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

มาสเตอร์ลิงค์ ชุด ใช้กับโซ่

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

มาสเตอร์ลิงค์ เดี่ยว

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 4 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบห่วงหมุน

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 5 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด

ตะขอแล็ทช์ล๊อคแบบสลัก

 • วัสดุ
  • เหล็กอัลลอยย์ ผ่านการ Quench และ อบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเหนียวของตะขอ
 • ผิว
  • พ่่นสีฝุ่น
 • เซฟตี้แฟคเตอร์ 5 เท่า
 • ถูกทดสอบที่ 2.5 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด