แสดง 8 รายการ

ชุดโซ่ยก 4 ขา

ชุดโซ่ยกของ 4 ขา

สามารถเลือกน้ำหนักยกได้ตั่งแต่ 1 – 20 ตัน

สามารถเพิ่มตัวปรับความยาวโซ่ได้

สามารถเลือกตะขอที่จะใส่ที่ปลายโซ่ได้ตามการใช้งาน

ชุดโซ่ยก 3 ขา

ชุดโซ่ยกของ 3 ขา

สามารถเลือกน้ำหนักยกได้ตั่งแต่ 1 – 20 ตัน

สามารถเพิ่มตัวปรับความยาวโซ่ได้

สามารถเลือกตะขอที่จะใส่ที่ปลายโซ่ได้ตามการใช้งาน

ชุดโซ่ยก 2 ขา

ชุดโซ่ยกของ 2 ขา

สามารถเลือกน้ำหนักยกได้ตั่งแต่ 1 – 20 ตัน

สามารถเพิ่มตัวปรับความยาวโซ่ได้

สามารถเลือกตะขอที่จะใส่ที่ปลายโซ่ได้ตามการใช้งาน

ชุดโซ่ยก 1 ขา

ชุดโซ่ยกของ 1 ขา

สามารถเลือกน้ำหนักยกได้ตั่งแต่ 1 – 21.2 ตัน

สามารถเพิ่มตัวปรับความยาวโซ่ได้

สามารถเลือกตะขอที่จะใส่ที่ปลายโซ่ได้ตามการใช้งาน