ชุด ลวดสลิง 4 ขา

ชุดลวดสลิง 4 ขา

  • ชุดลวดสลิง 4 ขา เหมาะสำหรับงานยกทั่วไป เช่นยกสินค้า ยกแม่พิม
  • มีความปลอดภัยสูงด้วย Safety Factor ถึง 5 เท่า
  • มีน้ำหนักเบา กว่าชุดโซ่
  • สามารถทนความร้ายได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ในลวดสลิงใส้เหล็ก (IWRC)
  • สามารถเลือกอุปการณ์ได้ตามการใช้งาน เช่น ตะขอ สเก็น
  • มีโครงสร้างของลวดสลิงให้เลือกหลากหลาย
  • สามารถเลือกเกรดของลวดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

รายละเอียด

ตารางน้ำหนักยกของลวดสลิงชุด

ตารางสามารถใช้ได้กับ

  • ลวดสลิง เกรด 1770N/mm2
  • ลวดสลิง โครงสร้าง 6×36 + IWRC และ 6 x 19 + IWRC (ลวดสลิงใส้เหล็ก)
  • ลวดสลิงที่อัดปลอกอลูมิเนียม

*ตารางข้างต้นเป็นตารางแสดงความสามารถยกน้ำหนักของลวดสลิง อย่างไรก็ตามความสามารถจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเกรดของลวดสลิง รวมไปถึงโครงสร้างของลวดสลิง