รอกสลิงไฟฟ้า S-Type

รอกสลิงไฟฟ้า Mitsubishi รุ่น S เป็นรุ่น Heavy Duty ซึ้งมีความเร็วในการยกมากกว่ารุ่น R และมีขนาดของน้ำหนักยก ให้เลือกมากกว่า

  • มีขนาด 0.5-60 ตัน
Catalogs