ลวดสลิง 18×7 19×7 เกาหลี

ลวดสลิงเกลียว 18×7 และ 19×7 เป็นลวดสลิง Non-Rotating เหมาะกับงาน Tower Crane หรือใช้กับงานที่มีการยกแนวดิ่งในระยะที่สูงมาก

Catalogs

รายละเอียด