ลวดสลิง 6×19+FC ไต้หวัน

ลวดสลิง 6×19 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป อย่างเช่นงานยก งานลาก รวมไปถึงยังเป็นโครงสร้างที่ใช้ในรอกสลิงไฟฟ้า หลากหลายยี่ห้อ

รายละเอียด

ลวดสลิง ที่ทาง ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำหน่าย สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสั่งทำชุดลวดสลิง 1 ขา 2 ขา 3 ขา หรือ 4 ขา ด้วยเครื่องอัดปลอกสลิงจาก Sweden โดยสามารถให้วิศวกรจากทางเราคำนวณขนาดของลวดสลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

Diameter mm EN 12385-4
Min. Breaking Load(KN) Approx. Weight (Kg/100m)
1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 4.89 5.42 3.11
4

5

8.69

13.60

9.63

15.00

5.5

48.65

6

7

19.60

26.60

21.70

29.50

12.50

17.00

8

9

10

34.78

44.01

54.34

38.51

48.74

60.17

22.14

28.03

34.60

11

12

13

65.75

78.25

91.83

72.81

86.65

102.00

41.87

49.82

58.47

14

16

18

106.00

139.00

176.00

118.00

154.00

195.00

67.82

88.58

112.00

20

22

24

217.00

263.00

312.00

241.00

291.00

347.00

138.00

167.00

199.00

26

28

32

367.00

426.00

556.00

407.00

472.00

616.00

234.00

271.00

354.00