ลวดสลิง 6×19+IWRC ไต้หวัน

ลวดสลิง 6×19 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป อย่างเช่นงานยก งานลาก รวมไปถึงยังเป็นโครงสร้างที่ใช้ในรอกสลิงไฟฟ้า หลากหลายยี่ห้อ

รายละเอียด

ลวดสลิง ที่ทาง ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำหน่าย สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสั่งทำชุดลวดสลิง 1 ขา 2 ขา 3 ขา หรือ 4 ขา ด้วยเครื่องอัดปลอกสลิงจาก Sweden โดยสามารถให้วิศวกรจากทางเราคำนวณขนาดของลวดสลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

Diameter mm TIS 514 – 2527 EN 12385-4
Min. Breaking Load(KN) Approx. Weight (Kg/100m) Min. Breaking Load(KN) Approx. Weight (Kg/100m)
1670N/mm2 1770N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
3 4.98 5.28 3.43 5.77 6.39 3.43
45 8.8713.80 9.4014.60 6.109.52 10.3016.00 11.4017.70 6.109.53
6

7

19.9027.10 21.1028.70 13.7018.70 23.1031.40 25.5034.80 13.7018.70
8

9

10

35.4044.90

55.40

37.6047.50

58.70

24.4030.90

38.10

41.0151.90

64.07

45.4157.47

70.95

24.38

30.86

38.10

1112

13

67.0079.80

93.70

71.1084.60

99.30

46.1054.90

64.40

77.5392.27

108.29

85.85102.17

119.91

46.10

54.86

64.39

1416

18

108.00141.00

179.00

115.00150.00

190.00

74.7097.50

123.00

126.00164.00

208.00

139.00182.00

230.00

74.68

97.54

123.00

2022

24

221.00268.00

319.00

235.00284.00

338.00

152.00184.00

219.00

256.00310.00

369.00

284.00343.00

409.00

152.00

184.00

219.00

2628

32

374.00434.00

567.00

397.00460.00

601.00

258.00299.00

390.00

433.00502.00

656.00

480.00556.00

727.00

258.00

299.00

390.00