ลวดสลิง 6x29Fi+IWRC/FC ญี่ปุ่น

ลวดสลิง 6×29 ทั้งใส้เชือกและใส้เหล็ก เหมาะกับการใช้ทั่วไป

รายละเอียด

Size Working load (ton) Braking Load น้ำหนัก/ม. Kg.
mm. FC IWRC FC kN IWRC tons FC kN IWRC tons FC IWRC
8 0.77 0.88 37.90 3.86 43.3 4.41 0.25 0.27
9 1.00 1.12 48.90 4.98 54.8 5.59 0.30 0.33
10 1.21 1.38 59.20 6.03 67.7 6.90 0.37 0.41
11 1.46 1.67 71.60 7.30 81.9 8.35 0.46 0.49
11.2 1.49 1.73 73.30 7.47 84.9 8.65  0.47  0.50
12 1.74 1.99 85.20 8.69 97.5 9.94 0.53 0.59
12.5 1.89 2.16 92.50 9.43 106 10.81 0.58 0.64
14 2.36 2.71 116.00 11.82 133 13.56 0.73 0.82
16 3.10 3.53 152.00 15.49 173 17.64 0.97 1.07
18 3.91 4.46 192.00 19.57 219 22.32 1.20 1.33
20 4.83 5.52 237.00 24.16 271 27.62 1.47 1.64