ลวดสลิง 7×7 ไต้หวัน

ลวดสลิง 7×7 เป็นลวดสลิงที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไป

  • แขวน
  • ยก
  • เหมือง

รายละเอียด

ลวดสลิง ที่ทาง ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำหน่าย สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสั่งทำชุดลวดสลิง 1 ขา 2 ขา 3 ขา หรือ 4 ขา ด้วยเครื่องอัดปลอกสลิงจาก Sweden โดยสามารถให้วิศวกรจากทางเราคำนวณขนาดของลวดสลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

Diameter TIS 514 – 2527 EN 12385-4
mm Min. Breaking Load(KN) Approx. Min. Breaking Load(KN) Approx.
Weight Weight
1420 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 (Kg/100m) 1670 N/mm2 1770 N/mm2 (Kg/100m)
2 2.54 1.57 2.59 2.75 1.54
3 5.72 3.54 5.83 6.18 3.46
4 10.2 8.29 10.37 10.99 6.14
5 15.9 9.83 16.2 17.17 9.6
6 22.9 14.2 23.33 24.72 13.8
7 31.1 19.3 31.75 33.65 18.8
8 32.6 36.1 40.6 25.2 41.47 43.95 24.6
9 41.3 45.6 51.4 31.8 52.48 55.63 31.1
10 50.9 56.3 63.6 39.3 64.8 68.68 38.4
11 61.6 68.2 76.8 47.5 78.4 83.1 46.5
12 73.4 81.1 91.5 56.7 93.31 98.89 55.3
13 86.1 95.2 107 66.4 110 116 64.9
14 99.9 110 124 77.1 127 135 75.3
16 130 144 183 101 166 176 98.3
18 165 183 206 128 210 223 124
20 204 225 254 157 259 275 154
22 247 273 307 190 314 332 186
24 293 324 366 227 373 396 221
26 344 381 429 266 438 464 260
28 399 442 496 308 508 538 301
32 522 577 650 403 664 703 393