ลวดสลิง Non-Ratation 18×7+FC 17×7+FC

ลวดสลิง 18×7 และ 19×7 เป็นลวดสลิง Non Rotating เหมาะกับการใช้งานที่มีระยะยกในแนวดิ่งสูงและปลายปล่อยอิสระ ซึ่งลวดสลิงชนิดนี้ จะช่วยลดการคลายของเกลียวลวดสลิงได้ จึงเหมาะกับการติดตั้งใน Tower Crane หรือว่างานทั่วไปที่มีระยะยกสูง

รายละเอียด

ลวดสลิง ที่ทาง ยู.ที.ลิฟท์ติ้ง เทค จำหน่าย สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ หรือสั่งทำชุดลวดสลิง 1 ขา 2 ขา 3 ขา หรือ 4 ขา ด้วยเครื่องอัดปลอกสลิงจาก Sweden โดยสามารถให้วิศวกรจากทางเราคำนวณขนาดของลวดสลิงและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

Diameter mm TIS 514 – 2527  EN 12385-4
Min. Breaking Load (KN) Approx. Weight (Kg/100m) Min. Breaking Load (KN) Approx. Weight (Kg/100m)
1420 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
FC/IWS FC/IWS FC IWS
67 –– –– –– 20.90

28.40

23.10

31.50

13.80

18.70

14.40

19.60

8

9

10

32.00

40.50

50.00

36.10

46.70

56.40

24.50

31.00

38.30

37.20

47.00

58.10

41.10

52.10

64.30

24.40

30.90

38.20

25.70

32.50

40.10

11

12

13

60.50

72.00

84.50

68.20

81.20

96.30

46.30

56.10

64.70

70.20

83.60

98.10

77.80

92.60

109.00

46.20

55.00

64.60

48.50

57.70

67.80

14

16

18

98.00

126.00

162.00

111.00

144.00

183.00

75.00

96.00

124.00

114.00

149.00

188.00

126.00

165.00

208.00

74.90

97.80

124.00

78.60

103.00

130.00

20

22

24

200.00

242.00

298.00

226.00

273.00

336.00

153.00

195.00

220.00

232.00

281.00

334.00

257.00

311.00

370.00

153.00

185.00

220.00

160.00

194.00

231.00

26

28

338.00

382.00

381.00

442.00

269.00

300.00

392.00

455.00

435.00

504.00

258.00

299.00

271.00

314.00